مراحل تولید فرش ماشینی
مراحل تولید فرش ماشینی ( فصل 4 ، بخش 8 ) – شرایط سالن بافندگی
 • شرایط سالن بافندگی: برای داشتن کیفیت بالای فرش و راندمان مطلوب تولید، سالن های بافندگی فرش باید دارای شرایط مناسب و استاندارد ویژه خود باشند. در این بخش به توضیح این شرایط می پردازیم.

   

  ۵ – ۳ – ۴ – شرایط سالن بافندگی

  برای داشتن کیفیت بالای فرش و راندمان مطلوب تولید، سالن های بافندگی فرش باید دارای شرایط مناسب و استاندارد ویژه خود باشند. عوامل متعددی که شرایط سالن های بافندگی فرش را تعیین می کنند به شرح زیر می باشند:

   

  الف- دما

  با یکی از مؤثرترین عوامل محیطی در سالن های بافندگی فرش ماشینی می باشد. درجه حرارت سالنهای بافندگی فرش مانند اکثر سالن های دیگر صنعت نساجی، باید بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد باشد.

  از آن جایی که الیاف و نخهای حاصل از آنها، مواد ویسکوالاستیک هستند، به راحتی تحت تأثیر درجه حرارت محیط قرار گرفته، خواه فیزیکی- مکانیکی آنها تغییر می کند. به طور مثال افزایش دما در بسیاری از الیاف ست کاهش «استحکام» و افزایش «ازدیاد طول تا حد پارگی» الیاف و نخ می شود.

   

  شرایط سالن بافندگی

   

  تیغ خوردن و در نتیجه پاره شدن فرش حین بافت، تنها یکی از معضلاتی بود که در زمستان ها، بسیاری از کارخانجات تولید فرش ماشینی ماکویی را دچار خسارت می کرد.

  از این رو، اکیدا توصیه می شود تا در سالن های بافندگی دما به خوبی کنترل شود. به همین منظور، یکی از الزامات سالن های بافندگی، سیستم های تهویه مطبوع آنها می باشد.

   

  ب – رطوبت

  یکی دیگر از عوامل مؤثر بر راندمان تولید، رطوبت نسبی سالن های بافندگی فرش ماشینی می باشد. رطوبت نسبی مناسب برای این دسته از سالن ها، بین ۶۵ تا ۷۵٪ بسته به نوع الیاف مصرفی می باشد.

  هرگونه افزایش یا کاهش رطوبت می تواند اثرات نامطلوبی بر کیفیت فرش تولیدی و همچنین راندمان تولید داشته باشد. به طور کلی، بسیاری از الیاف دارای جذب رطوبت هستند و میزان این جذب بر خواص فیزیکی- مکانیکی الیاف و نخ تولید شده از آنها تأثیر می گذارد.

  به جز در موارد استثنا (مانند پنبه)، در اکثر الیاف با افزایش میزان رطوبت محیط و در نتیجه افزایش میزان جذب رطوبت لیف، استحکام لیف کاهش و ازدیاد طول تا حد پارگی آن افزایش می یابد. چنان چه رطوبت سالن بیش از حد کاهش یابد، میزان پارگی نخهای جوت و هم چنین چله پنبه ای و پنبه پلی استری افزایش چشمگیر خواه داشت.

  علاوه بر آن با کاهش بیش از حد رطوبت سالن، میزان الکتریسیته ساکن الیافی چه پلی استر در داخل قفسه (گریل) و مخصوصا پشت ماشین بافندگی افزایش یافته، پارگی ایں نوع نخها به شدت زیاد خواهد شد.

   

  شرایط سالن بافندگی

   

  از آن جایی که نخهای خریداری شده می تواند شرایط دما و رطوبت متفاوتی از شرایط سالن بافندگی داشته باشد، توصیه می شود آنها را به مدت حداقل ۲۴ ساعت در سالنی با شرایط استاندارد قرار دهند تا از نظر دما و رطوبت با شرایط سالن بافندگی سازگار گردند.

  در بسیاری از کارخانجات فرش ماشینی که سالن مجزایی برای این کار تعبیه نشده است، گوشه ای از سالن بافندگی به انبار نخ اختصاص یافته است که در این صورت سازگاری نخها با شرایط سالن و آماده سازی آنها قبل از بافت به طور خودکار صورت می پذیرد.

   

  ج – نور

  با توجه به این که بافنده و کمک بافنده ماشین های بافندگی باید در هر لحظه کنترل هزاران سرنخ اعم از چله و خاب را با چشم خود انجام دهند، میزان نور سالن یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کارایی آنها خواهد بود.

  در بسیاری از سالن های بافندگی فرش ماشینی از نور مصنوعی لامپهای فلوروسنت (مهتابی) و یا کم مصرف جهت تأمین نور سالن استفاده میشود.

  استفاده از نور طبیعی که معمولا از طریق پنجره های برخی سالن های بافندگی به داخل تابیده می شود، به دلیل متغیر بودن محل تابیدن وشدت آن به هیچ وجه مناسب سالن های بافندگی فرش نیست.

   

  شرایط سالن بافندگی

   

  در ماشین های جدید بافندگی، سازندگان ماشین به نورسالن اکتفا نکرده، برای افزایش کارایی بافنده و کمک بافنده، در قسمت های مهم ماشین که تعداد سرنخ بسیار بالایی وجود دارد، منبع های نوری موضعی نصب نموده اند.

  از جمله مهمترین قسمت های ماشین که در آنها نور موضعی ایجاد شده است، عبارتند از: داخل قفسه ماشین (گریل)، محل ورود نخ های چله و خاب به ماشین بافندگی در پشت ماشین (حد فاصل غلتکهای چله و میل میلکها) و محل بافت فرش (جهت کنترل هرچه بهتر عیوب حین بافت توسط بافنده).

  علاوه بر میزان نور، یکنواختی نور تابیده شده به محل تجمع نخهای چله و خاب نیز بسیار مهم می باشد. تغییر شدت نور در قسمتهای مختلف ماشین می تواند برای کمک بافنده خطای دید به وجود آورده، کارایی او را کاهش دهد.

   

  د- سایر شرایط

  علاوه بر دما، رطوبت و نور سالن های بافندگی فرش ماشینی، نکات دیگری در خصوص فضای فیزیکی این نوع از سالن ها وجود دارد که رعایت آنها نه تنها می تواند راندمان تولید را افزایش داده، بلکه از برخی خطرات و زیان های احتمالی جلوگیری کند.

  یکی از این نکات، جدایی انبار فرشهای تکمیل و بسته بندی شده از سالن بافندگی است. بهتر است سالن مجزایی در مجاورت سالن بافندگی به این منظور اختصاص یابد تا ضمن کنترل دقیق تر ورود و خروج محصول، از سرایت آتش به هنگام آتش سوزی های احتمالی و در نتیجه سنگین ترشدن خسارت جلوگیری شود.

  همچنین، توصیه می شود تا بخش کنترل فرش تکمیل شده و قسمت بسته بندی در سالنی مجزا از سالن بافندگی تعبیه شده یا حداقل با دیوار یا پارتیشن بلند فلزی جداسازی شود تا پرز الیاف و غبار ناشی از بافت، بر روی فرش در حال بسته بندی قرار نگیرد. علاوه بر آن، رعایت نکات ایمنی به ویژه در خصوص پیشگیری از آتش سوزی در سالن های بافندگی یکی از نکات بسیار مهم می باشد.

  تأمین و تجهیز سالن بافندگی و سالن های مجاور به کپسول های آتش نشانی، آموزش مستمر کارکنان در خصوص آشنایی با انواع آتش و نحوه خاموش کردن هر یک از آنها و… می تواند نقش پیشگیرانه و بسیار مؤثری در این زمینه داشته باشد.

   

  مراحل تولید فرش ماشینی ( فصل 4 ، بخش 7 ) – انواع بافت فرش ماشینی

   

  مراحل تولید فرش ماشینی ( فصل 4 ، بخش 9 ) – کنترل کیفیت فرش خام و رفوگری

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای