سفر به دل تاریخ با قدیمی ترین فرش دنیا , پازیریک

قالی پازیریک چیست؟

در هر کشور یا فرهنگی، سنت و آثار باستانی وجود دارد که صنعت فرش بافی یکی از صنعت های متعلق و منحصر به ایرانیان است. فرش پازیریک یکی از فرش های دستبافت با نقشه های بسیار مجلل است که می توان گفت افتخار ایرانیان است.