شانه و تراکم چیست ؟

در این ویدئو در مورد مفهوم شانه و تراکم و تاثیر آن بر کیفیت فرش ماشینی صحبت میکنیم

قیمت فرش ماشینی و عوامل تاثیر گذار بر آن

در این ویدئو در مورد قیمت انواع فرش و عوامل تاثیر گذار بر آن صحبت خواهیم کرد

قیمت فرش ماشینی و عوامل تاثیر گذار بر آن

در این ویدئو در مورد قیمت انواع فرش و عوامل تاثیر گذار بر آن صحبت خواهیم کرد