سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

پشتی ماشینی 1200 شانه طرح 1028 زمینه فیروزه ای

فروشنده : تک فرش
دسته بندی : پشتی
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • پشتی نرم
 • لطیف و نرم
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • دارای کیفیت بافت بسیار بالا
 • بدون پرز

جزئیات محصول :

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن

290,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن

جزئیات محصول :

جزئیات محصول

 • گارانتی محصول : 3 سال ضمانت کیفیت کالا
 • فروشنده : تک فرش
 • بسته بندی و ارسال توسط : تک فرش
 • آماده ارسال از انبار : تک فرش


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن

نام برند

تک فرش

نوع محصول

پشتی

نام طرح

1028

شانه

1200 شانه

تراکم

تراکم 3600

رنگ زمینه

فیروزه ای

انتخاب سایز

راهنمای سایز

(50×100) سانتیمتر

تعداد-پشتی

یک جفت

جنس نخ

اکریلیک

تعداد رنگ

8 رنگ

میزان خاب

7 میلی متر

نقد و بررسی

پشتی ماشینی 1200 شانه طرح 1028 زمینه فیروزه ای

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

 

پشتیماشینیساختاریکاملامشابهبهفرشهایماشینیدارد,الیافاستفادهشدهبرایبافترویهپشتیماشینیهمانالیاففرشماشینییعنیاکریلیکهیتستشدهمیباشد,همچنیناستفادهازتکنولوژیوسیستمبافتمشابهبافرشهایماشینیباعثشدهتاپشتیهایماشینینیزدارایکیفیتمناسبومشابهبهفرشهایماشینیدرجهیکوباکیفیتداشتهباشند

[/vc_column_text][vc_column_text]

هرپشتیماشینیاز3 بخشرویه,کاورویونولیتداخلیتشکیلشدهکهرویهپشتیبهکاورپشتیبرایقراردادنیونولیتدرداخلآندوختهشدهواینکاوردارایزیپمیباشدکهازآنمیتوانیدبرایخارجکردنیونولیتداخلیبرایشستشویرویهپشتیاستفادهکنید

پشتی ماشینی 1200 شانه طرح 1028 زمینه فیروزه ای

[/vc_column_text][vc_column_text]

درونپشتیهایماشینیازیونولیتاستفادهمیشودکهاینیونولیتهادردرجهاولبهمقاوتوکیفیتفرشودردرجهدومبهنرمیپشتیکمکمیکنند

 

پشتی ماشینی 1200 شانه طرح 1028 زمینه فیروزه ای

[/vc_column_text][vc_column_text]

اندازهپشتیماشینیدرطول100 سانتیمتر,عرض10 سانتیمتروارتفاع50 سانتیمترتولیدمیشود

پشتی ماشینی 1200 شانه طرح 1028 زمینه فیروزه ای[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

ویژگی های محصول

 • پشتی نرم
 • لطیف و نرم
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • دارای کیفیت بافت بسیار بالا
 • بدون پرز

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد

بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

1 : غبارگیریمعمولیازفرش:درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

نکاتآموزشی:

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد. نکته2 :کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پشتی ماشینی 1200 شانه طرح 1028 زمینه فیروزه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا