فرش 1000 شانه سرام کد 2052 سرمه ای

فرش 1000 شانه سرام کد 2052 سرمه ای