فرش 1000 شانه سرام کد 2001 سرمه ای

فرش 1000 شانه سرام کد 2001 سرمه ای