سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

تابلو فرش ماشینی منظره طرح کلبه چوبی 2
تک فرش
شناسه محصول: tf-00020
تابلو فرش ماشینی منظره طرح کلبه چوبی 2
شناسه محصول: tf-00020 دسته: ,
وضعیت: موجود

تابلو فرش ماشینی منظره طرح کلبه چوبی 2

فروشنده : تک فرش
دسته بندی : تابلو فرش ماشینی
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 1. ضد لک و چروک

 2. لطیف و نرم

 3. ضد حساسیت و آلرژی

 4. قابل شستشو

 5. دارای مقاوت زیاد

 6. بافته شده توسط دستگاه HCP

 7. دارای کیفیت بافت بسیار بالا

 8. بدون پرز

جزئیات محصول :

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

250,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

جزئیات محصول :

جزئیات محصول

 • گارانتی محصول : 5 سال ضمانت کیفیت کالا
 • فروشنده : تک فرش
 • بسته بندی و ارسال توسط : تک فرش
 • آماده ارسال از انبار : تک فرش


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

نوع محصول

تابلو فرش

طرح تابلو فرش

منظره

رنگ زمینه

چند رنگ

اندازه تابلو فرش

50*100 سانتیمتر

شانه

700 شانه

تراکم

تراکم 3300

تعداد رنگ

50 رنگ

جنس قاب ها

پی وی سی

جنس نخ

پلی اوژن

نقد و بررسی

تابلو فرش ماشینی منظره طرح کلبه چوبی 2

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]فرشتصویریویافرشتابلوفرشیکفرشتزئینیاستکهبهطورخاصبرایحلقآویزدردیوارهایاتاقبرایدکوراسیوناستقادهمیشود. طرحهاونمونههایرویفرشهایتصویریکاملامتفاوتازقالبهایفرشهایمعمولیهستند. تابلوفرشهابهطورکلیشامل2 دستهتابلوفرشدستبافوتابلوفرشماشینیمیشوند.

همانطورکهپیشترهمگفتیمتصاویراستفادهبرایبابافتوتولیدتابلوفرشهادراکثرمواردبافرشهایمعمولیاستفادهشدهبرایفرشمایماشینیکفپوشمنازلتفاوتمیکنندطرحهاییکهعمومابرایتابلوفرشهااستفادهمیشوندشاملمنظره,گلوگلدان,مینیاتوری,آیات,تندیس,اماکنتاریخی,تمثالها,…میباشند[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]تابلو فرش ماشینی منظره طرح کلبه چوبی 2[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ویژگی های محصول

 1. ضد لک و چروک

 2. لطیف و نرم

 3. ضد حساسیت و آلرژی

 4. قابل شستشو

 5. دارای مقاوت زیاد

 6. بافته شده توسط دستگاه HCP

 7. دارای کیفیت بافت بسیار بالا

 8. بدون پرز

معمولاتابلوفرشهابهنسبت فرشبهدلیللمسکمتر,کمترکثیفمیشوند

امااگربههردلیلیتابلوفرشماشینیشماکثیفشدونیازبهشستشویآنداشتیدمیتوانید مراحلزیررابرایشستشووتمیزکردنتابلوفرشماشینیدنبالکنیدتاپسازشستشویهیچآسیبیبهتابلوفرششماواردنشود

1 : غبارگیریمعمولیازتابلوفرش:درمرحلهاولازشستشویتابلوفرشسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,جهتغبارگیریازتابلوفرش,تابلوفرشرابوسیلهبستپشتقاب,ازقابجداکردهوبوسیلهجارووبهآرامیبررویتابلوفرشبکشیدتاغبارگیریوخاکگیریازرویتابلوفرشانجامشود

نکاتآموزشی:

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویتابلوفرشراجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد.

نکته2 :کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشود

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید.

5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
4 :سعیکنیدجهتخشککردنتابلوفرشازدمایداخلیاتاقاستفادهکنیدومستقیمازیرنورخورشیدقرارندهیدویااگرمستقیماازنورخورشیدبرایخشککردناستفادهکردیدبهپشتزیرنورقراردهید
[ywqa_questions]

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا