پلی اوژن


show blocks helper
  

محصول نوع محصول

محصول نام برند +

محصول سبک طرح و نقشه +

محصول رنگ +

محصول تعداد رنگ

محصول تراکم

محصول قاب

  محصول طرح تابلو فرش

   محصول شانه

   محصول اندازه تابلو فرش

    محصول شکل محصول

     • فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0006

      فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0006

      20 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه چاپ دیجیتال و جوهر افشان می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده و در مقابل بروز…
     • فرش ماشینی طرح دستباف نقشه کاشان کد 0004

      فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0005

      225,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه چاپ دیجیتال و جوهر افشان می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده و در مقابل بروز…
     • فرش ماشینی طرح دستباف نقشه کاشان کد 0004

      فرش ماشینی طرح دستباف نقشه کاشان کد 0004

      300,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه چاپ دیجیتال و جوهر افشان می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده و در مقابل بروز…
     • فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0003

      فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0003

      225,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه چاپ دیجیتال و جوهر افشان می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده و در مقابل بروز…
     • فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0002

      فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0002

      300,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه چاپ دیجیتال و جوهر افشان می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده و در مقابل بروز…
     • فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0001

      فرش ماشینی طرح دستباف نقشه بلوچ کد 0001

      225,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه چاپ دیجیتال و جوهر افشان می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده و در مقابل بروز…
     • فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100232

      فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100232

      520,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100185

      فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100185

      520,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100417

      فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100417

      520,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100415

      فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100011

      520,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100415

      فرش کلاریس کلکسیون کهنه نما ( وینتیج ) کد 100415

      520,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح میترا کرم

      فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح میترا کرم

      640,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح ارگ کرم

      فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح ارگ کرم

      640,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح ارگ نسکافه ای

      فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح ارگ نسکافه ای

      640,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح نگار سرمه ای

      فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح نگار سرمه ای

      640,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     • فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح نگار سرمه ای

      فرش ماشینی ابریشم گونه 700 شانه طرح نگار کرم

      640,000 تومان
      فرش کلاریس نسل جدید از فرش های ماشینی که بر پایه جوهر افشان و یا رنگ ریزی در حین بافت می باشد , با ورود این نسل از فرش های ماشینی , صنعت فرش ماشینی کشور ایران وارد فاز جدیدی از فرش های با کیفیت شد از طرفی سیستم پیچیده…
     نمایش در هر صفحه :