جوایز باشگاه مشتریان

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

تاریخچه امتیازات

تاریخچه کسب و خرج امتیازها و کدتخفیف های دریافتی خودتو اینجا ببین

ماموریت های تک فرش

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

گردونه شانس

گردونه شانس

با امتیازهایی که جمع میکنی میتونی شانس خودتو برای برنده شده با گردونه شانس امتحان کنی و ازش استفاده کنی

مموری گیم

مموری گیم

کارت ها رو برگردون و تصویر ها رو باهم یکی کن وقتی همه تصویر ها رو باهم جفت کردی کد تخفیف بگیر و خرید کن

فعال ترین کاربران امروز

1
کاربر گرامی
6
2
فریبا لکی زاده
5
3
محمد صادق اکبرزاده
5
4
کاربر گرامی
5

فعال ترین کاربران هفته

1
کاربر گرامی
40
2
کاربر گرامی
31
3
محمد صادق اکبرزاده
25
4
فریبا لکی زاده
15
5
مهندس نصیری نصیری
11

فعال ترین کاربران ماه

1
کاربر گرامی
141
2
محمد صادق اکبرزاده
118
3
فریبا لکی زاده
80
4
محمدرضا صدری
70
5
کاربر گرامی
66