جوایز باشگاه مشتریان

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

تاریخچه امتیازات

تاریخچه کسب و خرج امتیازها و کدتخفیف های دریافتی خودتو اینجا ببین

ماموریت های تک فرش

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

فعال ترین کاربران امروز

1
محمد صادق اکبرزاده
5
2
کاربر گرامی
5
3
کاربر گرامی
5
4
کاربر گرامی
5

فعال ترین کاربران هفته

1
کاربر گرامی
35
2
کاربر گرامی
26
3
کاربر گرامی
17
4
فریده فشکی
15
5
محمد صادق اکبرزاده
11

فعال ترین کاربران ماه

1
محمد صادق اکبرزاده
125
2
کاربر گرامی
111
3
کاربر گرامی
101
4
فریده فشکی
99
5
کاربر گرامی
94