جوایز باشگاه مشتریان

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

تاریخچه امتیازات

تاریخچه کسب و خرج امتیازها و کدتخفیف های دریافتی خودتو اینجا ببین

ماموریت های تک فرش

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

گردونه شانس

گردونه شانس

با امتیازهایی که جمع میکنی میتونی شانس خودتو برای برنده شده با گردونه شانس امتحان کنی و ازش استفاده کنی

مموری گیم

مموری گیم

کارت ها رو برگردون و تصویر ها رو باهم یکی کن وقتی همه تصویر ها رو باهم جفت کردی کد تخفیف بگیر و خرید کن

فعال ترین کاربران امروز

1
محمد صادق اکبرزاده
6
2
کاربر گرامی
5
3
کاربر گرامی
5
4
کاربر گرامی
5
5
کاربر گرامی
5

فعال ترین کاربران هفته

1
کاربر گرامی
61
2
کاربر گرامی
55
3
کاربر گرامی
46
4
زهرا افنداک
31
5
الهه خادمی پور
16

فعال ترین کاربران ماه

1
کاربر گرامی
86
2
کاربر گرامی
76
3
کاربر گرامی
71
4
کاربر گرامی
71
5
کاربر گرامی
61