جوایز باشگاه مشتریان

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

تاریخچه امتیازات

تاریخچه کسب و خرج امتیازها و کدتخفیف های دریافتی خودتو اینجا ببین

ماموریت های تک فرش

با استفاده از امتیازهای خود کد تخفیف و یا کالا جایزه بگیرید

دنیای بازی و سرگرمی

گردونه شانس

گردونه شانس

با امتیازهایی که جمع میکنی میتونی شانس خودتو برای برنده شده با گردونه شانس امتحان کنی و ازش استفاده کنی

مموری گیم

مموری گیم

کارت ها رو برگردون و تصویر ها رو باهم یکی کن وقتی همه تصویر ها رو باهم جفت کردی کد تخفیف بگیر و خرید کن

فعال ترین کاربران امروز

فعال ترین کاربران هفته

1
zeidabadinejadmasood
6
2
محمد صادق اکبرزاده
5
3
کاربر(****0913119)
5
4
کاربر(****0935969)
5
5
کاربر(****0919250)
5

فعال ترین کاربران ماه

1
محمد صادق اکبرزاده
59
2
کاربر(****0919250)
50
3
کاربر(****0913119)
40
4
کاربر(****0936216)
35
5
کاربر(****0911478)
26