چیدمان اتاق با انواع فرش

چیدمان اتاق با انواع فرش

 برای چیدمان اتاق فرش یکی از عناصر مهم در دکوراسیون به ویژه در اتاق نشیمن است , در اتاق نشیمن تمام وسایل روی زمین قرار میگیرند