مجله تک فرش

ساختار فرش ماشینی ( فصل 2 ، بخش 2 ) – ساختار لایه سطحی (خاب)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
مواد اولیه فرش ماشینی ( فصل 3 ، بخش 1 ) - روش های تولید نخ
 • 2- ۴- ساختار لایه سطحی (خاب)

  ساختار خاب فرش: همان طوری که قبلا بیان شد، لایه سطحی فرش یا لایه خاب از تعداد بسیار زیادی نخ خاب (گره) که به صورت عمود بر لایه زمینه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، تشکیل شده است.

   

  ۱ – ۴ – ۲ – انواع خاب

  با توجه به تنوع فوق العاده زیادی که امروزه در تولید انواع فرش ماشینی وجود دارد، می توان آنها را به دو دسته ی فرش های بدون خاب و فرشهای خاب دار تقسیم نمود.

  فرشهای بدون خاب عموما شامل گلیم ماشینی می شود که فاقد خاب پرزدار می باشد. در مقابل، فرش های خاب دار آنهایی هستند که سطحشان را تعداد زیادی نخ خاب یا پرز تشکیل میدهد. فرش های ماشینی خاب دار از لحاظ نوع خاب عموما به سه دسته تقسیم میشوند:

  – فرش خاب بریده (پرز بریده)

  – فرش خاب حلقه (پرز حلقه)

  – فرش خاب بریده و حلقه (ترکیبی)

  در فرش نوع اول (خاب بریده)، یک سر نخهای عمودی خاب در داخل لایه (زمینه برزنت) فرش کاشته شده اند و سر دیگر نخها به صورت آزاد در سطح فرش رها هستند (شکل ۲-۲- الف).

  در واقع، هنگامی که شخصی روی این نوع فرش قدم می گذارد، کف پای خود را روی سرهای آزاد نخهای خاب که سطح فرش را پوشانده اند، می گذارد.

  در فرش خاب حلقه، نخهای خاب به شکل حلقه هایی در سطح فرش در می آیند که در دو سر آنها در داخل زمینه فرش محکم شده اند (شکل ۲-۲- ب).

  در واقع، سطح فرش پوشیده از حلقه های نخ خاب است و بیننده، سطح فرش را به صورت تعداد زیادی حلقه کنار هم مشاهده می کند که شکلی کاملا متمایز از فرشهای نوع اول دارد.

  در برخی موارد، برای ایجاد طرح ها و جلوه های بصری خاص و متنوع روی سطح فرش، ترکیبی از هر دو شکل قرارگیری نخهای خاب به صورت خاب بریده و حلقه استفاده میشود.

  نمونه ای از چنین فرشی در شکل (۲-۲- ج) آمده است. لازم به ذکر است که چنین ترکیبی از نخهای خاب عموما در فرش های فانتزی و گلیم فرش ها به کار می رود و در فرش های متداول (قالی یا قالیچه ای)، به ندرت از این تکنیک استفاده میشود.

   

  ساختار خاب فرش

  شکل 2-2- شکل شماتیک لایه خاب در فرش های:

  الف) خاب بریده (پرز بریده)

  ب) خاب حلقه (پرز حلقه)

  ج) خاب بریده و حلقه (ترکیبی)

   

  ۲ – ۴ – ۲ – انواع تراکم در فرش ماشینی

   

  ۱ – ۲ – ۴ – ۲ – تراکم گره

  یکی از مشخصات فیزیکی بسیار مهم هر فرش، که هنگام خرید فرش توسط مشتری نیز عامل تعیین کننده می باشد، «تراکم گره» فرش است. تراکم گره فرش عبارت است از تعداد گره یک فرش در واحد سطح (یک متر مربع، یک دسی متر مربع یا یک اینچ مربع).

  برای تعیین آسان میزان آن، می توان تعداد گره های پشت فرش در یک متر مربع (یا هر واحد سطح) را شمارش و سپس به عنوان تراکم گره فرش بیان نمود. به طور مثال تراکم گره یک فرش کم تراکم، معادل ۲۵۰۰۰۰ گره بر متر مربع است که به لاتین به صورت زیر نوشته می شود:

  (Pile density = 250,000 (1/m2)

   

  نحوه قرار گیری هر گره در بافت زمینه فرش های «خاب بریده» معمولا به شکل حرف لاتین V می باشد. پس می توان نتیجه گرفت که هر گره در پشت فرش معادل دو نخ خاب عمودی در روی سطح قابل رؤیت این گونه از فرش می باشد.

  بنابراین، می توان به جای شمارش تعداد گره های پشت فرش، تعداد نخهای خاب روی فرش در متر مربع را شمارش نمود و سپس با نصف کردن این عدد، عدد حاصل را به عنوان تراکم گره فرش بیان نمود.

  بدیهی است در فرش های «خاب حلقه» چنین پیچیدگی وجود ندارد و به طور طبیعی هرگره پشت فرش معادل یک حلقه در روی سطح فرش می باشد. پس تعداد حلقه های روی فرش در متر مربع، معادل تراکم گره فرش خواهد بود.

  نکته مهمی که باید در این جا به آن اشاره کرد، ارتباط بین تراکم گره فرش و سایر تراکم هایی است که در مورد یک فرش ماشینی، رایج بوده و در صنعت و یا بازار خرید و فروش آن به کار می رود.

  بنابراین، در ادامه ابتدا به تعریف و توضیح سایر اصطلاحات مربوط به تراکم در فرش های ماشینی پرداخته و سپس ارتباط بین آنها بیان می شود.

   

  ۲ – ۲ – ۴ – ۲ – تراکم تاری فرش

  «تراکم تاری» فرش یا «تراکم عرضی» تعیین کننده تعداد نخهای تار(چله) در یک متر عرض بافت است. از آن جایی که نخ های تار جهت ورود به منطقه بافت ماشین، الزاما از فاصله بین دندانه های شانه ماشین بافندگی فرش ماشینی عبور می کنند، تراکم تاری تابعی از تعداد دندانه های شانه ماشین بافندگی می باشد که در بخش بعدی بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. تراکم تاری، پارامتر کاربردی نیست و در مباحث فنی و همچنین به هنگام خرید و فروش فرش، چندان به کار نمی رود.

   

  ۳ – ۲ – ۴ – ۲ – تراکم پودی فرش

  «تراکم پودی»، همان «تراکم طولی فرش» (تراکم نخهای پود در راستای طول فرش) و یا تراکم پودی برزنت فرش است و به تعداد نخهای پود در یک متر (و گاه یک اینچ) طول فرش گفته می شود.

  بدیهی است برای داشتن تراکم گره بالاتر در فرش، نیاز به تراکم پودی بالاتر خواهد بود. هرچه تراکم پودی فرش بیشتر باشد، فرش اصطلاحا «سفت تر خواهد شد و مشکل جمع شدن، تاخوردن و چروک شدن فرش وجود نخواهد داشت.

   

  ساختار لایه خاب فرش

   

  در فرش های ماشینی که تراکم پودی پایینی دارند (به طور مثال فرش های ۳۵۰ شانه با ارتفاع خاب کم)، فرش هنگام استفاده به راحتی چروک شده یا موقع شستشو تغییر ابعادی داده و حتی آبرفتگی های بالاتر در آن به وجود می آید.

  بنابراین، می توان گفت تراکم پودی نقش بسیار تعیین کننده ای در ثبات ابعادی فرش هنگام استفاده و شستشو دارد. در کشورهایی مانند ایران که فرش صرفا یک کالای تزئینی و دکوری نبوده، به عنوان کالایی بادوام با انتظار طول عمر بالای ۱۰ سال می باشد، فرش های با تراکم پودی بالاتر به فرش های کم تراکم ترجیح داده میشوند.

  لازم به ذکر است که بین تراکم پودی و تراکم خاب فرش، نسبت هایی برقرار است که در بخش های بعدی به آن اشاره می شود.

   

  ۴ – ۲ – ۴ – ۲ – تراکم عرضی فرش (شانه)

  در واقع، تراکم عرضی یا شانه، پارامتری برای بیان تعداد نخهای خاب در یک متر عرض فرش می باشد. برای بیان تراکم عرضی فرش، تعداد دندانه های شانه در یک متر طول شانه ماشین بافندگی را بیان می کنند.

  تراکم عرضی فرش را با «شانه» بیان می کنند. به طور مثال، فرشی که در ماشین بافندگی ۵۰۰ شانه (با ۵۰۰ دندانه در یک متر شانه) بافته می شود، به فرش تراکم ۵۰۰ شانه معروف است و به این معنی است که در یک متر عرض فرش بافته شده، ۵۰۰ نخ خاب وجود دارد.

  لازم به ذکر است که تعداد نخهای خاب هر فرش، بسیار بیشتر از تعداد دندانه های ماشین بافندگی است. بنابراین، از فضای بین دو دندانه متوالی شانه، بین ۵ تا ۱۰ نخ خاب عبور می کند اما به هنگام بافت، در هر رج از فرش، تنها یکی از نخهای خاب از بین چندین نخ خاب یک دندانه شانه انتخاب و بافته می شود.

  به همین دلیل است که تراکم عرضی هر فرش با نمره شانه ماشین بافندگی، یکی است. واضح است که تعیین نمره شانه ماشین بافندگی یا تراکم شانه فرش بافته شده، به آسانی و با شمارش تعداد نخهای خاب در یک متر عرض آن، به راحتی امکان پذیر است.

  از طرف دیگر، با کمی بررسی می توان پی برد که تعداد چله های مصرفی در یک متر عرض فرش، بسیار بیشتر از تعداد دندانه های شانه ماشین بافندگی در یک متر شانه است. بنابراین، از فاصله بین هر دو دندانه شانه، ۲، ۳ و یا ۴ نخ چله عبور داده می شود.

   

  ساختار خاب فرش

   

  پس می توان نتیجه گرفت که تراکم تاری فرش مضربی از نمره شانه یا تراکم شانه فرش می باشد. به طور مثال برای فرش ۵۰۰ شانه ای که در هر دندانه شانه، ۳ نخ چله عبور داده میشود. تراکم شانه فرش، ۵۰۰ و تراکم تاری ۱۵۰۰ در متر می باشد.

  بدیهی است هر چه نمره شانه ماشین بالاتر باشد، مثلا از ۲۸۰، ۳۵۰، ۴۴۰ و ۵۰۰ شانه به سمت ۷۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ شانه، تعداد چله ها در یک متر عرض فرش بیشتر و یا تراکم تاری بالاتر خواهد بود. به طور طبیعی، برای داشتن فرش های متراکم تر و ظریف تر (تا حد دستباف گونه)، نیاز به تراکم تاری بسیار بالا خواهد بود.

  لازم به یادآوری است که افزایش تراکم شانه و تراکم تاری فرش، مشکلاتی را به هنگام ساخت ماشین، انجام تعمیرات، نگهداری و نیز به هنگام بافت فرش پدید می آورد.

  متراکم شدن بیش از حد دندانه های شانه، سخت تر شدن ساخت و تعمیر دندانه های شانه تراکم بالاتر میل میلکهای چله و خاب و احتمال درگیری بیشتر آنها با یکدیگر، سایش بیشتر نخ های چله در تماس با دندانه های متراکم شانه و احتمالا در تماس با یکدیگر به هنگام حرکت رفت و برگشتی دفتین، طولانی تر شدن توقف ماشین به هنگام تعویض اسنو چله (به دلیل زمان طولانی تر سربندی چله ها)، سخت تر شدن کار کارگران بافنده در یافتن نخ چله یا خاب پاره شده در میان انبوهی از نخها و گره زدن آنها، تنها نمونه هایی از مشکلات ناشی از افزایش تراکم شانه یا تراکم تاری فرش در دستگاه بافندگی فرش ماشینی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده فرش می باشد.

   

  ۵ – ۲ – ۴ – ۲ – تراکم خاب فرش

  تعداد ردیف های نخ خاب در واحد طول (متر یا اینچ) فرش را، «تراکم طولی خاب» یا مختصر «تراکم خاب» فرش می گویند. برای اندازه گیری تراکم خاب، کافی است تعداد ردیف های نخ خاب در یک متر از طول فرش شمارش شود.

  با توجه به ثابت بودن تراکم در طول یک فرش، برای سهولت و سرعت بالاتر می توان تعداد ردیفهای نخ خاب در 10 سانتی متر از طول فرش را شمرد و سپس در عدد ۱۰ ضرب کرد.

  با توجه به تعاریف تراکم خاب، تراکم پودی و نوع بافت زمینه فرش (که در فصل چهارم توضیح داده می شود) می توان به راحتی ارتباط بین تراکم خاب و تراکم پودی را در فرش های ماشینی یافت. در فرش های تک پودی، به ازای هر پود فرش، یک ردیف نخ خاب در پشت فرش و دو ردیف نخ خاب در روی فرش دیده می شود.

  پس در این نوع فرش های تراکم خاب برابر تراکم پودی فرش است. در فرش های دو پودی، به ازای هر دو پود، یک نخ خاب در روی فرش مشاهده میشود. در نتیجه، تراکم خاب نصف تراکم پودی است.

  در فرش های سه پودی، به ازای هر سه پودی که در فرش قرار داده می شود، یک نخ خاب در روی فرش دیده می شود. بنابراین، تراکم خاب معادل یک سوم تراکم پودی فرش (یا بر عکس، تراکم پودی سه برابر تراکم خاب فرش) است.

   

  ۶ – ۲ – ۴ – ۲ – تراکم فنی و تجاری

  اگر چه تعاریف متعددی از انواع تراکم در فرش ماشینی ذکر شد، لیکن تمامی آنها در عمل مورد استفاده قرار نمی گیرند. در واقع، از بین تراکم های یاد شده، تراکم شانه و تراکم خاب، مهم ترین و کاربردی ترین تراکم هایی هستند که در صنعت و بازار فرش ماشینی به کار می روند.

  به عبارت دیگر، عملا تراکم یک فرش ماشینی از نظر فنی و تجاری، به صورت ترکیبی از این دو تراکم بیان می شود. به طور مثال، وقتی یک نمونه فرش به صورت «۵۰۰ شانه تراکم ۱۰۰۰» بیان می شود، منظور آن است که تراکم نخهای خاب در عرض این فرش تعداد نخهای خاب در یک متر عرض فرش)، ۵۰۰ و تراکم نخهای خاب در طول فرش تعداد نخهای خاب در یک متر طول فرش ۱۰۰۰ میباشد.

  بدیهی است با دانستن مقادیر این دو تراکم، می توان تراکم گره بر متر مربع فرش را از ضرب کردن این دو عدد در یکدیگر به دست آورد.

   

  ساختار فرش ماشینی ( فصل 2 ، بخش 1 ) – ساختار لایه زمینه

   

  مواد اولیه فرش ماشینی ( فصل 3 ، بخش 1 ) – روش های تولید نخ

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تلفن پشتیبانی 09338177908 | هر روز هفته از ساعت 8 صبح الی 18 پاسخ گوی شما هستیم

  فروشگاه اینترنتی تک فرش در سال 1394 و با هدف سهولت در خرید فرش ماشینی برای مردم نازنین ایران تاسیس شد , شما با ورود به تک فرش با انبوهی از طرح و نقش فرش ماشینی رو به رو خواهید شد و به راحتی می توانید فرش مورد نظر خود را مشاهده و خریداری نمایید . تک فرش, یک شهر فرش واقعی است که بواسطه حضور در شهر کاشان ( مرکز فرش ایران ) و همکاری را برندهای بزرگی همچون فرش محتشم , فرش لیلی , فرش برنتین , فرش مشهد اردهال , فرش داریوش , قالی سرام , فرش شاهکار صفویه , فرش شاهکار آریایی , فرش سبلان و … کاملترین ویترین فرش ماشینی را داشته باشد . شاید شما قصد داشته باشید برای فضای پذیرایی منزل خود فرش کلاسیک تهیه کنید و فرش های ماشینی با طرح های اصیل ایرانی را میپسندید پس فرش 1500 شانه , فرش 1200 شانه , فرش 1000 شانه , فرش 700 شانه و فرش های 500 شانه گزینه های خوبی برای شما هستند , و یا شاید به دنیال طرح های مدرن هستید و به فرش فانتزی مدرن علاقه مند هستید , از فرش طرح ترک , فرش چهل تکه ( پچ ورک )فرش آشپزخانه , فرش کهنه نما , فرش فرانسوی , فرش پرزبلند شگی , فرش مراکشی , گلیم , و گبه در سایت تک فرش دیدن کنید و طرح مورد را نظر خود را انتخاب و خریداری نمایید و همچنین اگر قصد دارید برای اتاق فرزند دلبندتان فرشی خریداری کنید حتما سری به فرش اتاق کودک در سایت تک فرش بزنید و زیباترین طرح فرش ها را مشاهده کنید . از مزیت های مهم تک فرش می توان به : خرید مستقیم فرش از کاشان با قیمت کارخانه , ارسال رایگان به سراسر کشور, و 7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی اشاره کرد.ما در مجموعه‌ی تک فرش جهت رفاه خرید فرش، خرید اقساطی فرش را نیز به مشتریان ارائه می‌دهیم


  کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم تک فرش می باشد.    Copyright @2006 – 2022 Takfarsh.com